پیامبر اکرم (ص) می فرماید: با آمدن بهار،مرگ را یاد کنید.
ترکمن صحرا

خلیفه دوم مسلمین حضرت عمر فاروق رضی الله

نام : عمر      نام پدر: خطاب            نام مادر: حنتمه             نام همسر :ام کلثوم

لقب: فاروق(جدا کننده حق از باطل)                        کنیه : ابو حفص  طایفه :قریش عدوی

نسبتش با حضرت علی: داماد حضرت علی

 تاریخ تولد:43 ق ه

سن شهادت:63


دعای روزدوشنبه پیامبر:خدایا اسلام را با یکی از دو،عمر یا ابوجهل عزیزو قوی گردان.

دعای پیامبر روز چهارشنبه با مسلمان شدن عمر قبول می شود.

وبا اسلام عمر شماره مسلمین به چهل نفر بالغ می رسد.اهل اسلام از ایمان حضرت عمر شاد شدند و آن روز جشن بزرگی برای مسلمان می شود.تا آن زمان مسلمانان از ترس مشرکان در گوشه کنار و بصورت مخفیانه عبادت می کردند. ولی پس از ایمان آن جناب مسلمین را در دو صف قرار داد و حضرت محم ص را بین آن دو صف قرار داد و حضرت حمزه را پشت صف و خود نیز از جلوی صف به بحضور کعبه شریفه حرکت کردند و برای اولین پیامبر توانست در کعبه نماز بخواند.بدین طرق حضرت عمر اسلام را آشکارا نموده و و با روی راست عبادت می کردند .

از آنجایی که ایمان آوردن حضرت عمر اسلام آشکار شد بین حق و باطل جدا و فرق گردیده، عدالت و حقانیت کامل گشت،از این جهت حضرت محمد رسول الله حضرت عمر را لقب فاروق بخشید که به معنای ((جداوفرق کننده)) می باشد.

 پس از ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق خلیفه شد.عمررضی الله تعالی ازسیاستمداران نابغه اسلام است که در روزگار خلافت وی سرزمینهای اسلامی توسعه زیادی یافت و و توانست که سرزمین قدرتمند یعنی  ایران را که آتش را به عنوان خدا پرستش میکردند تصرف کند و ایرانیان را ازجهل و آتش پرستی نجات دهد.

در دوران خلیفه دوم علاوه بر سرزمین های ایران و مصر ، نواحی شام و فلسطین نیز فتح گردید و قدرت پوشالی امپراطوریهای ساسانی و روم ،برچیده شد و حوزه نفوذ مسلمین گسترش یافت.

همچنین در این دوران سازمان ها و تاسیساتی در سرزمین های اسلامی به وجود آمد که قبلا سابقه نداشت . از آنجا که سرزمین های  اسلامی و قلمرو حکومت مسلمین توسعه بی سابقه ای یافته بود، مرکز خلافت نمی توانست با آن سازمان ساده که در عهد رسالت و در دوره خلافت خلیفه اول وجود داشت از عهده اداره سرزمین های اسلامی برآید لذا به بدستور خلیفه دوم کشور اسلامی به چند دوره تقسسیم  گردید. به عنوان مثال ، مدینه مرکز خلافت قرار داشت و استانهایی مانند مکه- طائف – کوفه- دمشق - حمص - بصره صنعء- فلسطین - اردن – اهواز- بحرین – مصر- آذربایجان – ری - کردستان و اصفهان تحت حکومت مرکزی اداره می شد. استانداران این استانها از طرف شخص خلیفه تعیین و به محل اعزام می شدند. سازمان هایی از قبیل ارتش ،دارایی امور قضایی اداره ارشاد دعوت اسلامی و ژاندارمری مرکزی به دست خلیفه تاسیس گردید.

در دوران حضرت عمر مبدا تاریخ اسلام تعیین گردید. عرب و جاهلیت در ایام ،تاریخ معینی برای ثبت و وقایع و حوادث و تشخیص ایام نداشت ، لذا ایشان پس از گذشت دو نیم سال از شورای مهاجرین و انصار خواست تا مبدا تاریخ را تعیین نماید؛ چون می خواستند مبدا تاریخ بر پایه واقعه مهمی باشد ،مشورت های زیادی صورت گرفت و سرانجام با پیشنهاد حضرت علی مبدا تاریخ مسلمین را سال هجرت رسول اکرم از مکه به مدینه قرار دادند و این نظریه در شورا تصویب رسید.

حضرت عمر با آن عظمت و قدرت اش بسیار ساده زیست بود و وقتی که کودکانی دیگر تعداد پارهای لباسش که دوخته شده بود شمردند به 40 عدد رسید.

از ابن عمر روایت است:ایشان مردی سفید که حمره بر اوغالب است با موهای کم وسفید وبا هیکل واندامی بزرگ که بر تمام مردم مشرف گویا بر دابه ای نشسته است .در تاریخ ابن عاسکر آمده مادر ایشان حسمه دختر هشام بن مغیره خواهر ابی جهل بن هشام است.

یکی از بزرگترین کاری که حضرت عمر در جنگ بدر انجام داد خالوی حقیقی خود عاص بن هشام را به دست خود نابود ساخت.

مدت خلافت حضرت عمر ده سال شش ماه طول کشید و در سال 23 هجری در 26ذیحجه (مصادف با دوشنبه 23آذر) بدست یکی از دشمنان اسلام ابولولو ضربت خورد ودرروز یکم محرم به درجه  شهادت رسیدند.


فرمایشات حضرت عمر رضی الله تعالی :

شخصی از حضرت عمر(رض) سوال می کند : مادرپیری دارم وبرای قضای حاجت او رابرداشته وبیرون می برم و درون میارم و همه خدمات او را بجا می آورم .آیا حق مادری او را تماما ادا کردهام یا نه؟

حضرت عمر جواب داد: نه ،زیرا مادرت بدین فکر ترا خدمت می کرد که پسرم بزرگ می شود،اما تو بدین فکر خدمت می کنی که مادرم خواهد مُرد.

شخصی به محضر حضرت عمر( رض) عرض می کند : من زن خود را می خواهم طلاق بدهم ، زیرا در میان ما الفت و محبت پیدا نیست. حضرت عمر می فرماید: بخانه کسی الفت و محبت را پر نکرده اند ، زن و شوهریکدیگر را رعایت و حرمت نمائید ، تا در میان شما الفت ومحبت پیدا گردد.

در مهر حضرت عمر رض جمله (( کفی بالموت واعظا یا عمر)) نوشته شده بود. یعنی ((ای عمر رض پند مرگ برایت بس است)).


فرمایشات بزرگان در باره حضرت عمر رضی الله تعالی

ابن عباس رض می فرماید:

روزی که حضرت عمررض مسلمان شد جبرئیل نازل شد وبشارت اهل آسمان در مورد اسلام عمر را به پیامبر ص آورد.

ابن مسعود می فرماید:

اسلام عمر فتح بود. هجرت ایشان نصرت و امامت ایشان رحمت بود.ایشان می گوید ما خودمان را می دیدیم که برای نماز در بیت الله قادر نبودیم تا زمانی که حضرت عمر اسلام آورد .زمانی که اسلام آورد با کفار مقاتله کرد تا آنها مارا به حال خودمان گذاشتند و در بیت الله نماز خواندیم.

حضرت علی رضی الله تعالی می فرماید:

من شخصی را سراغ ندارم که هجرت کرده باشد مگر مخفیانه الاحضرت عمر رض ،ایشان زمانی که قصد هجرت کرد شمشیر را به دست گرفته و کمان را به دوش و تیرهایی را به دست گرفته به  بیت الله آمد واشراف قریش را در محوطه ی بیت الله بودند.حضرت عمر ۷مرتبه طواف کردند و نزد مقام ابراهیم ۲رکعت نماز خوانده به تک تک حلقه کفار آمده و فرمود:هر کس از شما ها گم کردن مادرش و یتیم گذاشتن اولاد و بیوه کردن همسرش دارد پشت این وادی سراغ من آید هیچ احدی ازآنها جرات آن را پیدا نکردند.

حضرت عائشه می گوید: حضرت محمد فرمود:

من می نگرم به شیاطین انس و جن که همگی از عمر فرار می کنند.

حضرت علی ع می فرماید:

ما اصحاب محمد ص شک نداریم که سکینه و آرامش در زبان عمررض جاری است.

ابن عباس می فرماید:

حضرت جبرئیل نزد رسول الله ص آمد وگفت: به عمر سلام بگوئید و به ایشان خبر دهید که خشم اوعزت و رضای او حکم است.

امام جعفر صادق رض می فرماید:

هرکس که ابوبکر و عمر را به خوبی یاد نکند من از او بیزارم.

 

حضرت علی در موافقات عمر رض می فرماید:

از رای عمر البته در قرآن موجود است.

 

محمد رسول الله می فرماید:

ابوبکر و عمر از سر به منزله چشم و گوش می باشد،هرکس را ببینید ازابوبکر وعمر به بدی یاد می کند البته بدانید که او غیر اسلام را اراده می کند.روزی رسول الله به مسجد داخل شد در حالی که از دست ابوبکر و عمر گرفته بود(یعنی یکی در طرف راست و دیگری در طرف چب بود) و فرمودند: اولین کسی که از قبر خارج می شود من هستم وبعد ازمن ابوبکروبعد ازآن عمراست.

و نیز می فرمایند: وتحقیق من امید دارم برای امتم درمحبتشان به ابوبکر وعمر ، آن چیزیکه امید می رفت برای آنها در کلمه ((لا اله الا الله)) ونیز نبی اکرم ص می فرماید:من نیستم که ابوبکروعمر رامقدم می گردانم  بلکه خداوند است که اینها را بر همه چیز و همه کس مقدم قرار داده است.

 

عمر (رضی الله عنه ) نه تنها با علی (کرم الله وجه ) هیچ مشکلی نداشتند که افتخار دامادی ایشان را داشتند و هر دو بزرگوار از این وصلت مبارک احساس خشنودی و نزدیکی بیشتر می کردند . ( درود خدا بر همه ی اصحاب رسول باد ) .

حضرت علی (مشاور بزرگ و دانای هر سه خلیفه بودند و از حب آن اصحاب مبشر اسم فرزندان مبارک خود را نیز ابوبکر و عمر و عثمان گذاشتند (رحمت بی پایان الله (جل جلاله) بر همه ی آن بزرگواران )


 محل آرامگاه:

 آرامگاه حضرت عمر در کنار ضریح حضرت رسول(ص) در مسجد النبی قرار دارد.

 

+ نوشته شده در  ساعت 20:55  توسط مسلمان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونيک
آرشيو
عناوين مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام
هدف این وبلاگ :
انتشار دین اسلام،معرفی هر چه بهتر آن،پاسخ به سوالات دینی و وحدت کلمه می باشد.

دانلود تفسيرقرآن کريم (به زبان تركمني:سخنران جلال الدين آخوند)
حکم ابرو گرفتن و خالکوبی کردن در اسلام حجم3.2MG
دانلود سخنرانی سحر و جاودگری جن و جنیات (ترکمنی حجم 19MG)
دانلود رايگان و کم حجم كتا بهاي مذهبي
دانلود.موضوع:دنبال ايراد ديگران نباشيم ايراد خودمان را....(1.64MBحجم)
اگرزمان پيامبران بودم فلان كار را ...
دانلود تفسير1.93MB(يار بد بدتر بود از ماربد)
دانلود1.32MB(زندگي علامه سعيد نورسي)
دانلود تفسير حجم927KB(سخت ترين چيز در زندگي بحث چند عالم)
دانلود تفسير1MB(معجزه در حج)
دانلود تفسير1.37MB(تجاوز فرهنگ )
دانلود تفسير1.36MB(قلب بايد زيبا باشد؛حكايت)
دانلود تفسير1.68MB(بسطام و نگاه به انسانهاي خوب)
دانلود تفسير1.91MB(فتح استانبول و ...)
دانلود تفسير1.38MB(باافراد جدل چگونه چگونه برخورد كنيم)
دانلود تفسير909KB(نصيحت كردن)
دانلود تفسير1.21MB(تراويح و نيمه شعبان)
دانلود تفسير508KB(گدايي كردن)
دانلود تفسير850KB(حكايت حضرت سعدي وتاجر)
دانلود تفسير788KB(قطع نكردن اميد بنده)
دانلود تفسير1.38MB(اصول عروسي)
دانلود تفسير(عذاب بي حجاب ها)
دانلود تفسير428KB(فضيلت دو آيه ي امن الرسول)
دانلود تفسير268KB(گناههايي كه در ماه رمضان بخشيده نمي شود)
دانلود تفسير534KB(فضيلت آية الكرسي)
دانلود تفسير700KB(حرص تمام نشدني انسان)
دانلود تفسير400KB(صدقه ي حرام)
دانلود تفسير1MB(موضوع وظيفه پدر و مادر)
دانلود تفسير(دستور خداوند:يك مسلمان بايد...)
دانلود تفسير800KB(نصيحت گنجشك)
دانلود تفسير(اصول صدقه دادن)
دانلود تفسير1MB(وظايف زن وشوهر)
دانلود تفسير1.15MB(نكاتي كه مادران در هنگام شير دادن به نوزاد...)
دانلود تفسير500KB(شعربراي خلفا و نبي)
دانلود تفسير816KB(سه رفيق شر)
دانلودتفسیر518kB(ترس از قیامت)
دانلودتفسیر1.1MB(حکایت تسلیم در)
دانلودتفسیرقرآن1.9MB(موضوع:ذلیل ها)
دانلودتفسیرقرآن1.1MB(موضوع:خواص آب زمزم)
دانلودتفسیرقرآن800KB(موضوع:آیا ارواح با هم صحبت می کنند؟)
دانلودتفسیرقرآن1.5MB(موضوع:بی بی رابعه )
ليست دانلود تفسير قرآن به زبان ترکمني(Download the interpretation of the Quran to Turkmen)
نوشته هاي پيشين
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
آرشيو
پيوندها
لیست سخنرانی تفسیر عابدی
Into English
Into Russian
احكام،سخنان ديني
بنیاد مختومقلی فراغی
وبـلاگـها و سـایـتـهـای تـرکـمـن هـا
اهل سنت و جماعت تالش
عرفان آباد
ترکمن
قهقهستانی
وبلاگ خبری دهستان زیبای جرگلان
اشارات
پایتخت والیبال ایران زمین گنبد قابوس
آیراتین
احزاب و مذاهب جهان
کتاب های مولانا محمد عمر سربازی
کانون دایان
اهل سنت و جماعت بندرجاسک مکران
اهل سنت و جماعت آستارا
شریعت+ طریقت = حقیقت
دزدی اینترنتی
صدای حنفیه
راهیان نور (دینی عرفانی)
پایگاه مقاومت بسیج مقداد -روستای اوچ تپه(بسیجی ترکمن)
اشاعت بندگی
سموم کشاورز(روستای گری دوجی)
سیری بر زندگانی پر برکت حضرت عمر(رض)
من مسلمانم
خلفای راشدین
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


مطالب ماههاي قبل

ترکمن لرينگ وب دنياسي